HomepageAgendaErepenning in ZilverDe verenigingOnderafdelingenAlgemene informatieFotosite's Lid wordenInformatie over KolpingZoeken

Erepenning in Zilver

De Zilveren Erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan diegenen die zich tegenover de gemeente of gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.

Daarnaast kan de Zilveren Erepenning worden verleend aan mensen met een band met Nijmegen die op onder meer cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk of sportief terrein internationale of grote nationale erkenning hebben verworven. Toekenning van de Zilveren Erepenning gebeurt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Onderscheiding: Zilveren Erepenning plus oorkonde
Verleend door: de burgemeester, u kunt zelf niemand voordragen!

Ontvangers van de Zilveren Erepenning:

1959 - Majoor Breunese +
1961 - H. de Goede +
1964 - Ir. R. Verloren van Themaat +
1966 - L.G.J. Bol +
1966-  Arnold Martens +
1966 - Mgr. C. van Dijk +
1968 - Ds. R.N. Hefting +
1968 - KNBLO
1976-  Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, Nijmegen
1976 - Nico Grijpink +
1979 - Het Gelders Orkest, Arnhem
1981 - Dr. J. Brinkhoff +
1987 - Maj.b.d. A.J. van Dongen +
1991 - Congregatie Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, Maastricht
1993 - A.F. Uijen +
1994 - VVV Rijk van Nijmegen
1994 - Ds. J. Colijn, Nijmegen  +
1995 - Actief Comité Binnenstad Nijmegen
1996 - Mr. J. Steemers, Malden
1999 - Mag. Prof. Dr. E.C.F.A. Schillebeeckx
2005 - Kolpingvereniging Nijmegen
2006 - Prof.dr. J.H.G.I. Giesbers
2006 - J.C.M. van Delft
2007 - W.Th.J. Jansen
2008 - Mw. M. Goderie
2008 - Mw. E.M. Mulder
2008 - Mw. A. van Rumpt
2009 - Koninklijke Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor
2009 - 82nd Airborne Division
2009 - Guards Armoured Division
2013 - Dhr. F.J.M. Boeijen
2014 - Dhr. H.H. ter Balkt
 

Tekst van de oorkonde horende bij de zilveren erepenning uitgereikt aan de Kolpingvereniging Nijmegen op zondag 3 april 2005 door burgemeester G. ter Horst van Nijmegen.

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Nijmegen, overwegende dat de jubilerende

KOLPINGVERENIGING NIJMEGEN
opgericht 25 maart 1880

gedurende 125 jaar op meer dan voortreffelijke wijze een bijzondere rol speelt in de maatschappelijke ontwikkeling van haar leden en daardoor een belangrijke functie vervult in de leefbaarheid van onze stad;
dat zij aan de wieg heeft gestaan van tal van initiatieven op educatief, sociaal, charitatief, sportief en cultureel gebied. Met name mogen genoemd worden, R.K. School voor Ambacht en Techniek "Dr. Poels", de Woningbouwvereniging "Kolping", het mannenkoor "Kolping-Aurora", de toneelgroep "St. Genesius", carnavalsvereniging "Het Geberste Kruukske" en de sportverenigingen op het gebied van voetballen, tafeltennissen en wandelen;
dat zij in al die jaren niets van haar vitaliteit en betrokkenheid bij de stad heeft verloren;
gelet op artikel 5,2° lid van de Verordening tot regeling van de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen;


besluiten:

1) aan de Kolpingvereniging Nijmegen bij gelegenheid van haar 125-jarig bestaan toe te kennen de Erepenning van de gemeente Nijmegen in zilver;

 

Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

Mw.dr. G. ter Horst (burgemeester)

Ir. H.K.W. Bekkers (secretaris)