HomepageAgendaErepenning in ZilverDe verenigingOnderafdelingenAlgemene informatieFotosite's Lid wordenInformatie over KolpingInternationale BerichtenBerichten in de mediaArchiefZoeken

Jubilarissen 2013 Kolpingvereniging Nijmegen


Jo van Son 75 jaar

Hans Minken 60 jaar

Johan Weustink 50 jaar

Peter Weijers 50 jaar

Peter Saleming 40 jaar

Gordon Greer 25 jaar

Saskia Aalbers, Kirsten van Geffen, Wilko Hol, Ika en Nina Faazen 25 jaar

Onze nieuw aangenomen jongste leden

Jubilarissen 2012


Theo Faazen 25 jaar

Ria Gommers 25 jaar

Friedhelm van Zoggel 50 jaar

2011 - Opening Seizoen Jubilarissen

2011 - Erenteken "Kolping Europa" voor Chris Hol

Weekendreisje Kolping 2009

Optreden De Volle Kruuk in Siegburg