HomepageAgendaErepenning in ZilverDe verenigingOnderafdelingenAlgemene informatieFotosite's Lid wordenInformatie over KolpingZoeken

Kolpingvereniging Nijmegen

De Kolpingvereniging Nijmegen maakt deel uit van het internationale Kolpingwerk dat met meer dan 450.000 leden in ruim 5.800 verenigingen verspreid is wereldwijd over meer dan 60 landen.

Adolph Kolping (1813-1865) was 13 jaar toen hij in de leer ging bij een schoenmaker in Kerpen (Duitsland). Tien jaar later besloot hij te gaan studeren om als priester het lot van de jonge arbeiders, de gezellen, te verbeteren, die ten gevolge van de industriële revolutie tussen wal en schip terechtkwamen. In Keulen richtte hij in 1849 zijn eerste Gezellenvereniging op, die een veilige haven bood met een vormings- en ontspanningscentrum voor hen die zich in de samenleving wilden inzetten.

In Nijmegen werd de Gezellenvereniging opgericht in 1880 door enkele jonge arbeiders die deze in Duitsland hadden leren kennen.
Later veranderde de naam in Kolpingvereniging

De Kolpingvereniging wil: 

1.      Haar leden behulpzaam zijn bij het als christen goed functioneren in de samenleving.

2.      Haar leden en de samenleving ook in andere vormen van dienst zijn.

3.      Door en met haar leden en groeperingen, het algemeen welzijn bevorderen en mee werken aan de voortdurende vernieuwing en het leefbaar houden van de samenleving. 

Het Bestuur van de Kolpingvereniging, welke wordt bijgestaan door adviesgroepen, coördineert de verenigingsactiviteiten.

Werkgroepen als "Liturgiecommissie", "Braziliëcomité", "Ziekenbezoekcomité", "Sint Nicolaascomité" en "Redactie Kolping Nieuws" en groeperingen als "Soos’78", "Naaigroep", "JoSeKo", Gemengd koor "Kolpiko" en "TRIAS" bewegen zich op het brede terrein van vorming, actie en ontspanning.
Zowel werkgroepen als groeperingen vallen rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van het Kolping bestuur.

De behartiging van de financiële en materiële zaken, waaronder tevens het Kolpinghuis, berust bij de Stichting Kolpinghuis, die het beheer voert ten dienste van de doelstelling van de vereniging.

Kolpingleden kunnen tevens lid worden (zijn) van de onderafdelingen:

In de sektor cultuur zijn dat:
De carnavalsvereniging "Het Geberste Kruukske"

In de sektor sport zijn dat:
Voetbalvereniging "Kolping-Dynamo"
Tafeltennisvereniging "RKTTV Kolping"

Algemene informatie:

Het bestuur van de Kolpingvereniging Nijmegen bestaat uit: 

Voorzitter:
Ika Faazen
06 1046 1046 
E-mail: ikafaazen(at)hotmail.com

Portefeuille Cultuur:
vacant

Secretaris:
Mariska Saleming
Slotemaker de Bruïneweg 8,
6533 CG Nijmegen
(06) 12 345 678 
E-mail: info(at)kolping.nl

Portefeuille Cultuur:
vacant

Penningmeester:
Saskia Aalbers-Hol
Steenakker 99
6651 JC Druten
(0487) 52 55 79
E-mail: info(at)saskia-aalbers.nl

Portefeuille Ouderen:
vacant

Portefeuille Aktiviteiten:
Theo Hendriks
Leuvensbroek 21-36
6546 TB Nijmegen
06 5423 2134
E-mail: l.jacobsvanreeken(at)chello.nl

Portefeuille Jongeren:
vacant

 

Onze verenigingslokatie:

Ontmoetingskerk Nijmegen:
Meijhorst 7033,
6537 EP Nijmegen